Świat książki – koncepcja strefy dziecięcej

Zakres opracowania