Oferta

NASZA PRACOWNIA WYCHODZI NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KLIENTA DOSTOSOWUJĄC ZAKRES OPRACOWANIA DO POTRZEB KAŻDEGO KLIENTA. NASZE USŁUGI DOSTOSOWUJEMY DO KONKRETNYCH POTRZEB INWESTORÓW.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klienta, która zaczyna się od szczegółowego wywiadu i zapoznania się z warunkami lokalowo – technicznymi, następnie projekt przechodzi w fazę koncepcji, po zaakceptowaniu wszystkich elementów tej fazy przechodzimy do projektu wykonawczego, którego integralną częścią są kosztorysy. Na życzenie klienta prowadzimy nadzór autorski oraz możemy przejąć inwestorstwo zastępcze. Każdorazowo dostosowujemy się do wymagań i potrzeb klienta.

Przykładowy etap projektowania

Etap pierwszy

To jest początkowy etap prac, ale bardzo ważny. W tym czasie zapoznajemy się z potrzebami klienta, wykonujemy inwentaryzację, określamy zapotrzebowanie funkcjonalno – przestrzenne oraz oczekiwania estetyczne.

Na tym etapie przechodzimy do wstępnej koncepcji w której wdrażamy wcześniej uzyskane informacje pracując z klientem nad układem funkcjonalnym oraz charakterystyką estetyki. W tym czasie powstaje koncepcja podziału pomieszczeń, rozmieszczenie funkcji w konkretnych pomieszczeniach, zarys rozmieszczenia posadzek, sufitów podwieszonych, punków świetlnych i ogólny charakter pomieszczeń.

Etap drugi

Na tym etapie wdrażane są w projekt wcześniejsze ustalenia. Powstają projekty poszczególnych wnętrz – rzuty, przekroje które pozwalają na opracowanie poszczególnych elementów i określenie potrzebnych elementów do zamówienia. Przykładowo:

Projekt szczegółowy łazienek

 • dobór materiałów ściennych i podłogowych z określeniem ilości m2 do zamówień,
 • dobór ceramiki łazienkowej,
 • dobór i rozmieszczenie armatur,
 • dobór opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego,

Projekt szczegółowy rozmieszczenia podłóg i posadzek

 • dobór materiałów z określeniem ilości m2 do zamówień,
 • kolorystyka
 • rodzaje fug
 • detale cokołów ściennych
 • detale połączeń podłóg i posadzek

Projekt szczegółowy schodów

 • dobór materiałów,
 • kolorystyka
 • rodzaje wykończeń
 • detale cokołów
 • detale połączeń

Projekt szczegółowy wykończenia sufitów

 • rozwiązania „kieszeni” oświetleniowych
 • listwy wykończeniowe
 • oraz inne potrzebne detale

Dobór opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego

 • określenie źródeł i barw światła
 • dobór opraw

Ten etap pozwala na określenie większości elementów z których będzie zbudowane wnętrze. Określa ich podział, ilości, podziały oraz ich charakterystykę

Etap trzeci

Ten etap to tzw „kuchnia projektowa”. W tym czasie tworzymy przygotowujemy dla klienta kompleksową dokumentację która pozwala na zrealizowanie projektu. Tworzone są projekty niezbędnych detali, rysunki techniczne, opisy rysunków. Ten etap projektowania ma na celu zebranie w jedną całość wszystkich wcześniejszych ustaleń z klientem w formie kompletnej dokumentacji. W tym czasie pracujemy nad całokształtem szczegółów budujących wnętrze. Efektem tej pracy jest pełna dokumentacja zgodna ze wszystkimi wcześniejszymi ustaleniami.

Kosztorysy są jedną z części składowych etapu III. W skład kosztorysów tego etapu wchodzą oferty wyposażenia stałego, takie jak prace budowlane, materiały wykończeniowe ścian, wyposażenie łazienek, oświetlenia czy prace stolarskie.

Oferta obsługi realizacji

W skład obsługi realizacji może wchodzić kilka elementów, według potrzeb klienta. W skład obsługi inwestycji mogą wchodzić nadzory autorskie, które pozwalają na stałą kontrolę budowy pod względem zgodności projektu z realizacją. W przypadku nadzoru autorskiego pozostajemy do dyspozycji wykonawców w zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz na ewentualne zmiany poprawiające efekt końcowy i korygujące ewentualne problemy techniczne.
Oferujemy naszym klientom kontakty ze sprawdzonymi wykonawcami, co pozwala inwestorom, klientom przejść proces budowy bez niepotrzebnych przestojów czy rozczarowań. Nasi współpracownicy to bardzo doświadczone ekipy budowlane, projektanci wszelkich instalacji, wykonawcy poszczególnych branż których kunszt zweryfikowaliśmy na wielu płaszczyznach na wielu budowach.
Naszym klientom oferujemy również inwestorstwo zastępcze, gdzie przejmujemy odpowiedzialność za całokształt procesu projektowo – budowlanego. Każdorazowo proces inwestorstwa zastępczego jest szczegółowo domawiany z klientem i jest podzielony na etapy – tak żeby klient miał cały czas świadomość kosztów i czasu potrzebnego do zrealizowania konkretnej inwestycji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Małej Łąki 15/9
02-793 Warszawa
+48 601 26 98 30
+48 22 820 70 74
studioaz@wp.pl

Polityka prywatności